TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0037

    

   A projekt azonosítója: TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem
   A projekt címe: „Képzelet szárnyán” a Ciróka Bábszínházban
   A megvalósulás időszaka: 2012. 09.03- 2014. 08.30.
   A projekt célja: A kreatív ipar jelenléte egy adott településen, régióban olyan kreatív miliőt hozhat létre, amely a mai tudás alapú gazdaságban az innováció egyik alapfeltétele.

   A hagyományos oktatási rendszer gyakran nem tudja megteremteni a lehetőséget a kreatív területek alapját szolgáló ismeretek megszerzésének.A „Képzelet szárnyán” a Ciróka Bábszínházban projekt célja a választott korcsoport, a 10-18 korosztály bevonása egy komplex képesség- kreativitásfejlesztő programba. Az új típusú, nem formális tanulási program a közoktatásban nem, vagy csak érintőlegesen szereplő témakörök kapcsán ismerteti meg a fiatalokat a kreatív iparágakkal, a kapcsolódó elméleti ismeretekkel és lehetőséget biztosít a megszerzett tudás gyakorlatban való kipróbálására.

   A célcsoportot alkotó fiatalok bábszínészek, színészek, kézműves mesterek közreműködésével az előadó művészet, és a kézművesség területén szereznek ismereteket. A program minden eleme a játékos tanulásra épül. Az elsajátított elméleti és gyakorlati tudás az általuk létrehozott alkotásban teljesedik ki. A program keretében megvalósuló foglalkozássorozatok mellett, a választott területhez kapcsolódó továbbtanulási, pályaválasztási találkozókon, a kreatív területet bemutató szakmai rendezvényeken is részt vesznek.

    

   Projektzárás

   2014. augusztus 29-én, 15 órai kezdettel tartotta bábszínházunk projektzáró rendezvényét, amellyel  lezárult a „Képzelet szárnyán a Ciróka Bábszínházban”  című,  2012. szeptember 3-án indult  TÁMOP 3.2.3/A-11/1-0037 azonosító számú pályázati projekt megvalósítása.

   A projekt keretében a Ciróka Bábszínház az előadó művészet és a kézművesség területén tartott kreatív foglalkozássorozatokat az együttműködő köznevelési intézmények tanulói részére. A két év alatt két színjátszó szakkör, bábjáték műhely, vers-és prózamondó szakkör valamint  két bábkészítő tábor keretében ismerkedhettek meg a résztvevők a bábszínház műfajával és a hozzá kapcsolódó kreatív iparágak sajátosságaival.

   A foglalkozássorozatok résztvevői emellett számos- a kreatív területekkel kapcsolatos-kiegészítő programon szerezhettek további ismereteket és tapasztalatokat. Kiállításokat látogattak, kulisszajárás keretében bepillantást nyertek a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház működésébe, vendégelőadásokon és pályaválasztási tanácsadáson vettek részt, versenyeken, rendezvényeken mutatkozhattak be.
A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítottak az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a környezettudatos  szemlélet  kialakítására.

   A célcsoportot alkotó diákok a hagyományostól eltérő, új tanulási formákon keresztül kerülhettek közelebb a választott kreatív területhez.

   A projekt megvalósításában a Ciróka Bábszínház teljes társulata közreműködött.

    

   A projektzáró rendezvény résztvevői megtekintették a két év alatt elkészült alkotásokból nyílt kiállítást is.

    

   A rendezvény végén értékes ajándékok is gazdára leltek.
   A foglalkozássorozatok résztvevői számára meghirdetett vetélkedő nyertesei több egyéni és csoportos kategóriában vehettek át könyvjutalmakat.

    

   Nyitott Műhely bábos tábor
   2014. június

   Június 16-27. között valósult meg  Nyitott Műhely bábos táborunk, amelyen ezúttal is egy kiválasztott bábtechnika nyújtotta az alapot a tábor során létrehozott produkciókhoz. A napi munkát játékos tréningek, vendégelőadások, kulisszajárás színesítette. A tábor első napján pályaválasztási tanácsadáson is részt vettek a gyerekek. A színház különböző munkaterületeit a gyakorlatban is megismerhették, hiszen a bábok, díszletek, jelmezek elkészítése,és  a bemutatandó előadások próbái során a színház valamennyi munkatársával kapcsolatba kerültek. A tábor utolsó napján- a hagyományokhoz hűen- közönség előtt is eljátszották az elkészült produkciókat. Az előadások bábjaiból, díszleteiből és plakátjaiból készült kiállítást az augusztus 29-i projektzáró rendezvényen nézhetik meg az érdeklődők.

   Tábor nyitó előadás: A székely menyecske meg az ördög- Fabók Mancsi Bábszínháza

    

    


    

   Kulisszajárárs a Katona József Színházban
   2014. június

   Vers-és prózamondó csoportunk a Katona József Színházban tett látogatást a tanév végén. Néhányan rendszeresen látogatják a színház ifjúsági előadásait, a kulisszák mögött azonaban ők is sok izgalmas dologra leltek. A jelmezpróba mellett a legnagyobb élményt a látványtechnikai eszközök kipróbálása jelentette.

    

   Kulisszajásrás a bábszínházban
   2014. április

   Bábjáték Műhelyünk tagjai nagy érdeklődéssel rohamozták megt bábkészítő műhelyeinket és a színház egyéb-látogatók részére nem nyilvános-területeit. A műhelyek mellett báb-és díszletraktárunkban időztek legtöbbet, a karzatról pedig belenézhettek egy készülő előadás próbájába is.  A színház történetéről, a bábszínház működéséről és a művészeti munkáról Kiszely Ágnes igazgatónő tartott előadást a résztvevőknek.

    

   Egészségnap a Petőfi Iskolában

   Vers-és prózamondó szakköröseink is aktívan részt vettek a Petőfi Sándor Általános Iskolában májusban megrendezett Egészségnapon. A játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások mellett egészséges finomságokat is kóstolgathattak a résztvevők.

    

   Föld Napja a Ciróka Bábszínházban
   2014. április 24.

   Április 24-én a Föld Napja alkalmából nyitott délutánt tartottunk a bábszínházban, amelyre bábjátszóink is készültek egy rövid műsorral. Jelenetsorokat állítottak össze, amelyben a szereplők felelevenítették az ember és a természet kapcsolatának fontos állomásait.    

   Díjeső Bábjáték Műhelyünknek
   2014. április
    

   A kecskeméti Fringe Fesztiválon arany minősítést kapott, majd továbbjutott a miskolci Országos Diákszínjátszó Találkozóra a Sárosi Gábor rendezésében bemutatott Drímfeszt in St. Ivan című előadás, ahol Csoportos és színészi különdíjakban részesült.

   DrímFeszt in St.ivan

   "A nyár legrövidebb estéjén óriási bulival vár benneteket a Szt.ivan-ban megrendezésre kerülő DrímFeszt. A világ végén, egy nagy tisztáson és a körülötte lévő erdőben végre kitombolhatjátok magatokat, elszakadhattk a valóságtól, a szabályoktól, és tiétek lehet az Univerzum minden kincse...."
   Így ajánlják előadásukat bábjátszóink, akik hamarosan nem ndennapi kihívás elé néznek. A közel 40 perces előadást a 8. Kecskemét Fringe Művészeti Fesztiválon mutatják be, március 27-én, pénteken. Fotóink az előadás próbáin készültek.

    

   Vers- és prózamondó szakkör- 2014. február

   A SZÍNVAL(L)Ó műhelycsoport olyan szöveghasználati és szöveg előkészítési szakaszban van, ahol a szöveg-kivetítés-kreatív tárgyhasználat kerül előtérbe.  A foglalkozások csoportbontásos szakaszában az egyéni felvállalásokra és sajátos szövegmondásokra nagyobb lehetőség jut, több időre és egyéni foglalkoztatásra nyílik lehetőség. Elsődleges cél a csoport tagjainak önkifejezési formáinak és munkamoráljának harmonizálása, és a természetes szövegmondásra nevelés.

    
   Vers-és prózamondó- 2013. október 24.

   A SZÍNVAL(L)Ó Műhelycsoport foglalkozása légzőgyakorlatokkal és, beszédtechnikai gyakorlatsorokkal kezdődött szövegmondások ritmusra és versválogatás a némajáték kíséretekhez követett. (Kosztolányi szövegek, a Szegény kisgyermek panaszaiból) . A foglalkozás legizgalmasabb része a gondolatkivetítés volt,  festés és rajz formájában (impresszionista képek születése a Katona szónoklat és a Petőfi levelezések alapján).

    

   Beszélő bábok – bábjáték foglalkozássorozat előválogatás 2013. szeptember

   A középiskolás korosztály részére meghirdetett szakkör jelentkezői a Katona József Gimnázium diákjai, akik szinte mindannyian kipróbálták már magukat különböző színpadi műfajokban.  Így Sárosi Gábor csoportvezetőnek nem volt nehéz dolga, hogy játékos feladatokra bírja a jelentkezőket.

    

   Új évad-új foglalkozássorozatok

   "Képzelet szárnyán a Ciróka Bábszínházban" projektünk második évadában új foglalkozássorozatokat kínálunk az érdeklődőknek. Sárosi Gábor vezetésével 2013 szeptemberétől 2014 júniusáig bábjáték foglalkozásokon vehetnek részt azok a középiskolások, akik kedvet éreznek a bábszínházi munkához, vagy szeretnék kipróbálni magukat az előadóművészet e területén. Ugyancsak szeptembertől júniusig tart Vers-és prózamondó szakkörünk -Fehér Éva vezetésével- amelyre 10-14 évesek korú gyerekek részére.
   A jelentkezések és az előválogatások szeptember közepéig lezajlottak. Az első foglalkozások mindkét csoportban szeptember második felében indultak.

   Projektértekezlet a foglalkozásvezetőkkel- 2013.szeptember

    
   Nyitott Műhely bábos tábor 2013. június 17-21. 24-28.

   A hagyományokhoz hűen, június utolsó két hetében került megrendezésre bábos táborunk, amelyre ezúttal is bőven akadtak jelentkezők. A résztvevőket három csoportra osztottuk, így több helyszínen zajlottak folyamatosan a munkálatok, egy-egy színész csoportvezető irányításával. Először minhárom csoport kiválasztott egy mesét, amelyet színpadra szeretne vinni, majd közösen eldöntötték, milyen bábtechnikával mutatják be a darabot. A bábok megtervezése önálló feladat volt, a kivitelezésben pedig bábkészítőink nyújtottak segítséget a gyerekeknek. A bábok, díszletek, jelmezek elkészítése után a tábor legizgalmasabb szakasza következett: a próbák folyamata, amelyet a komoly munka mellett sok játék és mókázás kísért. Az utolsó napon az elkészült előadások "nagyközönség" előtt kerültek bemutatásra. A gyerekek meghívták szüleiket, barátaikat, osztálytársaikat. Az igazi premier hangulathoz egy kis vendéglátással is kedveskedtünk a résztvevőknek.

   Ízelítő a táborban zajló munkából

    

   Tábor nyitó előadás: Borka Mumusföldön

    

    
   Színjátszó Maraton 2013. június 5.

   A tanév utolsó nagy megmérettetésén vettek részt színjátszóink, a Lazaarcú Maszkák. Június 5-én a Kelemen László Kamaraszínházban megrendezett Színjátszó Maratonon mutatták be az Egy csepp félelem című előadást, Sárosi Gábor rendezésében. A bemutatkozás a Színjátszókör 2012/13-as évadjának utolsó eseménye volt.

    
   Látogatás a Szigma Csarnokban 2013. május 16

   Május 16-án színjátszónk látogatást tettek a kecskeméti Szigma csarnokban, ahol a Térformálók című kortárs képzőművészeti kiállítást tekinthették meg. Virág Ágnes a tárlatvezető izgalmas kreatív játékokkal várta a gyerekeket, melyek a festmények, a színek, a kontrasztok elemzésére épültek. Emellett sok szép festményt is megcsodálhattak, amelyek közül néhányat szívesen haza is vittek volna.

    
   Vendégszereplés Szegeden 2013. május 3.

   A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón arany minősítést kiérdemelt Lazaarcú Maszkák újabb megmérettetésen bizonyíthatták tehetségüket. Május 3-án Szegeden, a Regionális Találkozón mutatkoztak be az "Egy csepp félelem" című produkcióval. Nagy izgalommal készültek az egész napos buszos kirándulásra, amely a képek tanúsága szerint ezúttal is vidám hangulatban telt.

    
   Tortával ünnepeltünk 2013. április 25.

   Bábszínházunk társulata emeletes csokitortával kedveskedett a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón arany minősítést elért Lazaarcú Maszkáknak. A társulat tagjai gratuláltak a sikerhez, a gyerekek pedig nagy örömmel vették át az "édes" meglepetést. A megérdemelt jutalom tortával egy közös csoportképre is összeállt a csapat.

    
   Arany minősítést kaptak színjátszóink 2013. április 19.

   Nagy sikerrel mutatkozott be színjátszó csoportunk a Kecskeméten megrendezett Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón. Az "Egy csepp félelem" című előadást arany oklevéllel díjazta a találkozó zsűrije. Az előadás szövegkönyvét Sárosi Gábor csoportvezető és a gyerekek közösen írták meg. Témája a gyerekeket gyakran foglalkoztató félelmek világa. A darab arra igyekszik rámutatni, hogy a félelmek elsősorban legyőzendő feladatatok, melyekkel szemben az embernek elszántan és határozottan kell fellépnie. Az öt jelenetből álló előadás bábjait a gyerekek maguk készítették el a bábszínház műhelyeiben, Emőd Kriszta bábkészítő és Szabó Nóri segítségével. A produkció Sárosi Gábor rendezésében került bemutatásra.

    

    
   Kulisszajárás, avagy mi történik a színpad mögött? Katona József Színház 2012. december 16.

   Színjátszóink – a bábszínházi kulisszajárást követően- már tapasztalt, rutinos színházlátogatóként érkeztek a Katona József Színházba, ahol Mészár Zsuzsa művészeti titkár várta a csoportot, hogy végigkalauzolhassa őket a színház épületén és történetén. A látványos építészeti jegyek és színháztörténeti különlegességeinek megismertetése után, bejárták a teátrum valamennyi helyszínét az aulától az erkélyig. Beléphettek ismert színészek öltözőibe, „hangpróbát” tartottak a zenekari árokban, az aktuális darab díszletétében pedig „szerepbe” is kerülhettek. Főként a fiúk számára volt izgalmas kaland a színpad alatti süllyesztő rendszer és a színpadi forgó bemutatása. A látogatás végén még arra is jutott idő, hogy Sárosi Gábor csoportvezető segítségével összevessék a két színházban szerzett tapasztalatokat.

    
   Kulisszajárás, avagy mi történik a színpad mögött? Ciróka Bábszínház, 2012. december 13-14.

   Színjátszó csoportjaink december 13-án és 14-én izgalmas látogatást tettek a bábszínházban, Kiszely Ágnes igazgató vezetésével. A nézőtéren ülve már már mindannyian sok előadást láttak, most azonban bekukucskálhattak a kulisszák mögé is. A színpadon kiróbálták a "Kutyaúti iskola" c. előadás bábjait, majd megcsodálták a jelmeztár látványos ruhakölteményeit. A báb -és díszletraktár is sok kincset rejtett, hosszan kalandoztak a mennyezetig érő polcok között. Bábkészítő műhelyeinkben a Csomótündér című készülő előadás báb-és díszletkészítési munkálataiba nyerhettek bepillantást. A közösségi helyiségekben, társalgóban elhelyezett bábok, plakátok, tervanyagok között többen ismerős előadásokra bukkantak. Közben megtudhatták milyen sokan dolgoznak azon, hogy egy előadás elkészülhessen, hány látogató jár hozzánk évente, hogyan jut el egy előadás más városokba, vagy akár külföldre. Utolsó állomásként- meglepetésképpen- ellátogattak a "Mikuláskuckóba", ahol mindent megtudhattak az éppen nálunk vendégeskedő Mikulásról. A látogatás végén, folyosón hagyott cipőikben, apró meglepetés is várta a gyerekeket.

    

    

   Színjátszó-válogatás 2012.szeptember 13.

   Jókedv, vidám hangulat jellemezte az első találkozást. Számos iskolából érkeztek diákok, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják magukat a színpadon, szerepbe bújjanak, közelebbről is megismerkedjenek a színház-bábszínház műfajával. A jelentkezők közül jó néhányan már régi ismerősként üdvözölték egymást. Az ismerkedést, bemutatkozást követően Sárosi Gábor csoportvezető játékos feladatokkal tette próbára a jelentkezőket.

    
   Projektindító- 2012.szeptember 11.

   Helyszín: Ciróka Bábszínház
   Résztvevők:

   Kiszely Ágnes igazgató - Ciróka Bábszínház; Lesku Katalin szakmai vezető; Szabó istván igazgató- Katona József Gimnázium; Fehér Éva foglalkozás vezető- Kecskeméti Főiskola, Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola; Sárosi Gábor színjátszó kör vezető; Bodor Éva projekt menedzser; Benkő ildikó projekt asszisztens; Benkő Andrea gazdasági ügyintéző.

   Lesku Katalin szakmai vezető ismertette a projekt indulásával kapcsolatos feladatokat, adminisztrációs teendőket. A szakkörök vezetői tájékoztatták a résztvevőket a foglalkozások elindításával kapcsolatosan végzett munkájukról, az eddigi eredményekikről.


   ×