Működés

   2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
        A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

   2.1. A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

   2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

   2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek t.mogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

   150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

   428/2016. (XII.15.) Kormányrendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

   370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályok, rendeletek, más hatályos törvények.

   2.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   Alapító okirat - A Ciróka Bábszínház alapító okirata
   SzMSz - A Ciróka Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzata

   2.3. A szervezet nyilvántartásai
   Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
   Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek ügyintézésének szabályzata

   2.4. Közszolgáltatások
   A Ciróka Bábszínház, mint közfeladatot ellátó szerv- által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott 
   közszolgáltatások megnevezését a Ciróka Bábszínház alapító okiratának 4.3-as pontja tartalmazza.

   A Ciróka Bábszínház, mint közfeladatot ellátó szerv- által nyújtott, vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának mértéke: Kapcsolat/Jegyinformáció

   2.5. Közzétételi listák

   a, Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a Ciróka Bábszínház, mint közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
   - A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

   b, A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
   - A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik különös közzétételi listával

   c, A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
   - A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik egyedi közzétételi listával