Szervezeti adatok

   1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
        Elérhetőségi adatok
   1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

   Hivatalos név: Ciróka Bábszínház
   Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 15.
   Telefonszám: 0036 76 482-217
   telefax: +36 76 486-635
   Elektronikus levélcím: ciroka@ciroka.hu 
   Honlap:  www.ciroka.hu

   Szervezeti struktúra: A Ciróka Bábszínház szervezeti felépítése

   A szerv vezetői, hivatali elérhetőségei:
   Kiszely Ágnes igazgató - agnes@ciroka.hu +36 76 482-217
   Csordás-Molnár Csilla gazdasági vezető -  gazdvez@kecskemetipiacig.hu

   1.2 Irányítás, felügyelet, ellenőrzés alatt álló költségvetési szerv

   A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

   1.3 Gazdálkodó szervezet

   A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel.

   1.4. Közalapítvány

   A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik általa alapított közalapítvánnyal.

   1.5. Alapított lapok

   A Ciróka Bábszínház nem rendelkezik általa alapított lapokkal.

   1.6. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést, vagy felügyeletet gyakorló szerv:
   Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
   6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
   Tel: +36-76/513-513. Telefax: +36-76/513-538. E-mail: kecskemet@kecskemet.hu 
   http://https://kecskemet.hu/